BIENVENUE! WELKOM! WELCOME!

4688levcrop72 30x20.jpg

Chorégraphies de la danse perpétuelle de la vie. Le corps en mouvement, les rencontres, les éloignements, toute cette énergie qui nous traverse, nous emporte, nous sépare et nous ramène les uns vers les autres.

Mouvements extérieurs, mouvements intérieurs. 

Les émotions qui transforment les corps, les font parler, bouger, danser.  

Choreografïen van de onophoudelijke dans van het leven. Het lichaam in beweging, ontmoetingen, botsingen, geweld. Het zijn tekens van de energie die door ons stroomt, ons meeneemt, ons verdeelt en ons naar elkaar toestuwt. 

Uiterlijke bewegingen, innerlijke bewogenheid. 

Emoties die de lichamen omvormen, ze expressief maken, ze doen bewegen en dansen.  

Choreographies of the perpetual dance of life.  People on the move, encounters,  collisions, violence. They are signs of the energy that carries us forward, separates us and then brings us back together again. 

Outside motions, inside feelings.

Emotions transform the body, make it talk, move and dance                   

Merci pour votre visite!                                                                   2509levcolbright9contr10 72 20x28.jpg

Bedankt voor uw bezoek!

Thank you for your visit!